Maria José Sintes

Secretaria

 

La trajectòria professional de Maria José ha estat principalment enfocada a l’atenció del client. Actualment com a membre de Plàstica, realitza tasques administratives i és l’enllaç entre pacients i l’equip mèdic. A més a més, entre altres funcions, gestiona l’allotjament i el transport dels pacients de la clínica i els assajos, així com l’agenda de la consulta de cirurgia plàstica, reparadora i estètica.