Resecció de tumors

 

Els tumors de la pell són patologies relativament freqüents, i abasten des d’entitats completament benignes que únicament causen un problema estètic, a tumors de naturalesa maligna que, deixats evolucionar, poden infiltrar estructures veïnes i arribar a suposar un problema per a la salut, i per tant, han de ser extirpats completament per evitar aquestes complicacions.

En funció del tipus de tumor i de la seva grandària, el tractament quirúrgic pot anar des de l’extirpació i el tancament simple de la pell, a reseccions més àmplies que poden fer necessari l’ús de tècniques reconstructives més complexes, com la redistribució de la pell adjacent al defecte, els empelts cutanis o, en casos més agressius, l’ocupació de teixits distants a la zona a tractar mitjançant penjalls vascularitzats.

Si bé cada lesió és diferent i ha de ser avaluada de manera individualitzada, el procediment generalment implica l’extirpació completa de la lesió i enviament de la peça per a estudi anatomopatològic. No s’ha d’oblidar que, especialment en tumoracions malignes, l’objectiu principal de la cirurgia és la completa exèresi del tumor, i en aquests casos, encara que les consideracions estètiques són tingudes molt en compte i es buscarà el millor resultat cosmètic, aquestes passen a un segon pla.

Moltes d’aquestes intervencions poden realitzar-se de manera ambulatòria, amb anestèsia local i sense necessitat d’ingrés. Generalment la peça es sol extirpar en la seva totalitat, encara que això només es pot confirmar mitjançant estudi anatomopatològic; en algunes ocasions, pot ser necessària la reintervenció per assegurar la completa eliminació de totes les cèl·lules tumorals.

Les tumoracions benignes afortunadament només suposen un problema estètic; abasten des de lipomes (les comunament anomenades “boles de greix”), passant per quists facials, lunars, etc …

La cura de la dermis, per tant, és fonamental. A Plàstica t’oferim tractaments per a múltiples patologies que puguin sorgir en la pell. Li detallem a continuació alguns tipus de tumoracions:

Carcinoma basocel·lular i lesions precanceroses de la pell: el carcinoma basocel·lular sol aparèixer a partir dels cinquanta o seixanta anys en forma de defecte cutani, generalment petit, situat a les zones exposades al sol (principal causant d’aquestes transformacions malignes). Es desenvolupa molt lentament i poques vegades genera metàstasi, per la qual cosa és molt fàcil d’eradicar quan es troba en fases inicials. No obstant això, és important no descuidar-se que en algunes ocasions pot arribar a ser mortal, sobretot si s’infiltra per les mucoses, orificis nasals i auditius fins a la cavitat intracranial.

Carcinoma escamós: generalment apareix en les zones del cos més exposades al sol però també poden aparèixer a l’àrea anal i els genitals. Durant les seves primeres fases, sol tenir l’aparença d’una taca escamosa i rogenca. A mesura que es va desenvolupant, pot esdevenir una protuberància que segueix creixent i que pot sagnar. A la boca, té l’aparença d’una úlcera bucal o d’un pegat blanc. També pot presentar-se com una protuberància nova en una cicatriu, una piga, una marca de naixement o una berruga. Qualsevol lesió o nafra que no curi pot ser un indicatiu de l’existència d’un carcinoma escamós. Els carcinomes escamosos poden tenir la capacitat de fer metàstasis. L’èxit del tractament dependrà de la rapidesa amb la qual es detecti el problema.

Melanoma:és el càncer de pell més agressiu. La seva detecció precoç és fonamental. El tractament en els seus primers estadis és senzill i la taxa de supervivència és superior al 80%. No obstant això, quan es diagnostica en etapes avançades la situació es complica.

En moltes ocasions el primer signe de la presència d’un melanoma és un canvi de forma, mida, color o textura d’una piga. La majoria dels melanomes posseeixen una àrea negra o blau fosc. El melanoma pot manifestar-se com una piga nova. Pot tenir un color negre i presentar un aspecte anormal.

Aquest tipus de càncer mereix una resecció molt més àmplia. Genera un defecte cosmètic (en ocasions funcional) important que necessita tècniques més elaborades de reconstrucció i d’un seguiment oncològic escrupolós.

Per qualsevol consulta o demanar informació no dubti en contactar amb nosaltres.

Més informació:

Do not hesitate to contact us for further information

 

  • Hospital Quirón Palmaplanas
    Camí dels Reis, 308
    07010 Palma de Mallorca
  • +34 971 910 075 / +34 971 910 074
  • Monday and Thursday 09:00 - 17:00
  • Tuesday and Wednesday 09:00 - 19:30
  • Friday 09:00 - 15:00